فولاد ساب گستر نظریان

رضا شهرستانی درگفتگو با پایگاه خبری فولادبان با اشاره به اولویت های رئیس جمهوردرصنعت فولاد افزود: فعالان این صنعت خواهان این هستند که دولت و وزارت صمت از تصویب و ارائه بخشنامه های متعدد در این حوزه خودداری کند و رئیس جمهور بتواند در این صنعت و در زنجیره فولاد توازن برقرار کند،به عبارتی نباید چوب لای چرخ صنعت فولاد بگذارد.

وی تصریح کرد: چشم انداز صنعت فولاد باید بگونه ای باشد که با طراحی و برنامه ریزی انجمن ها و سندیکاها بتوانند مشوق و مجوز فعالیت فعالان این حوزه را فراهم کنند تا زمینه سرمایه گذاری بخش های خالی صنعت فراهم شود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشورافزود: طبق برنامه چشم انداز صنعت فولاد باید تا سال ۱۴۰۴ به هدف ۵۵ میلیون تن در سال برسد که برای تحقق این هدف باید یا دولت در این حوزه سرمایه گذاری واقعی داشته باشد و یا اینکه فعالان بخش خصوصی نقش موثرتری داشته باشند.

شهرستانی با انتقاد از قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستانها تصریح کرد: موضوع تامین انرژی در صنعت فولاد نقشی حیاتی دارد اما موضوع دیگر بخش حمل و نقل ریلی و باربری کشور است که در صنعت فولاد کشور اثرگذار است،اگر همین شرایط حاکم باشد و بخش ریلی فعال نشود که البته خیلی هم دیرشده ، کشور و مملکت فلج خواهد شد.

وی افزود: کشور ما دهمین تولیدکننده فولاد جهان است بالتبع بخشی از تولیدات کشور باید مصرف و بخشی دیگر صادر شود از ۳۰ میلیون تن فولاد تولیدی امسال حدود ۱۵ میلیون تن در داخل کشور مصرف شد و از انجا که رشد جمعیتی ایران کاهشی شده و در شرایط فعلی نیاز داخل بیش از ۱۵ میلیون تن نیست، بنظر می رسد فضای سیاست صادراتی کشور باید بازتر شود. برای رسیدن به این شرایط بنادر کشور نیز باید ارتقا یابند تا کشور بتواند ارتباطات خود را با دیگر کشورها فراهم و تسهیل کند.