فولاد ساب گستر نظریان

سمنتیت چیست؟

سمنتیت ترکیب شکننده، سخت است و در طبقه بندی سرامیک ها قرار می گیرد و نقشی اساسی در متالورژی دارد. هنگام غوطه ور ساختن آن در محلول 1٪ تا 3٪ سدیم کلرید ، مقاومت در برابر خوردگی آن بطور قابل توجهی افزایش می یابد.

سمنتیت به طور مستقیم از مذاب چدن سفید بدست می آید و یا از طریق سرد کردن آستنیت یا تمپر کردن مارتنزیت شکل میگیرد. همانطور که گفته شد ، سمنتیت حاوی حدودا 7٪ کربن است، بنابراین در سیستم فازی آهن-کربن؛ آلیاژ، چدن یا فولاد نیست، زیرا کل آهن قابل استفاده در سمنتیت است.

در برخی موارد، سمنتیت به منظور ساخت بینیت و پرلیت یا ساختاری چند لایه، با فریت (هیدرواکسید آهن) که محصول فرعی آستنیت کردن است، ترکیب میشود. از آنجا که سمنتیت تمایل به ناپایداری ترمودینامیکی دارد، در نهایت به گرافیت و فریت تبدیل می شود.

نقش سمنتیت در متالوژی یه طور کسترده ای قابل توجه صنعت جهانی است که این، ناشی از این حقیقت است که غوطه وری در محلول سدیم کلراید تا حدود زیادی خواص محافظت در برابر خوردگی آن را افزایش میدهد.