فولاد ساب گستر نظریان

برچسب : #عملیات حرارتی

عملیات حرارتی چیست؟

عملیات حرارتی مجموعه ای از فرآیند های تولید فولاد و فلزات صنعتی است که برای تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن ها استفاده می شود. از عملیات حرارتی در ساخت بسیاری از مواد دیگر مانند شیشه نیز استفاده می شود. این مقاله به توضیح مختصر عملیات حرارتی و زیر فرآیند های آن برای ساخت و تولید فولاد پرداخته است.


سمنتیت

سمنتیت، که به عنوان کاربید آهن نیز شناخته می شود، ترکیبی از عناصر آهن وکربن با مقادیر تقریبی به ترتیب 93.33 و 6.67 درصد میباشد و با نماد شیمیایی Fe3C نمایش داده میشود.


آستنیت

در ابتدا آستنیت برای توصیف یک آلیاژ آهن-کربن مورد استفاده قرار می گرفت، اکنون این اصطلاح برای همه آلیاژهای آهن با پایه گاما-آهن استفاده می شود.


فریت

فریت اصطلاحی بود که در ابتدا، برای آلیاژهایی از آهن-کربن مورد استفاده قرار می گرفت که در آن آهن در مورفولوژی BCC قرار داشت ، اما اکنون برای ترکیبات در آلیاژهای آهن استفاده می شود، که آهن در فرم آلفا- آهن یا دلتا-آهن است.