فولاد نظریان

فولاد سمانتاسیون

سمانتاسیون سخت شدن سطح فولاد با استفاده از کربن در دماهای بالا است. هدف از سمانتاسیون فولاد، بدست آوردن یک سطح مقاوم در برابر سایش است، که با غنی سازی لایه سطحی، با کربن تا غلظت 8 / 0-8 / 2 درصد حاصل می شود. سمانتاسیون و عملیات حرارتی بطور همزمان مقاومت سایش و پایداری را افزایش می دهند.

برای فولاد سمانتاسیون با مقدار کربن 0.1 تا 0.3 درصد، از آلیاژهای مختلفی استفاده می شود. این فولادها برای تولیدات اصلی، ضروری است و ارتباطی با کربن استاندارد مورد استفاده در کربوزاسیون ندارد. سمانتاسیون بالاترین ویسکوزیته را بعد از خنک شدن فولادها حفظ میکند.

فولاد سمانتاسیون یا فولاد سمانته، برای ساخت کلیه قطعاتی که باید دارای سطحی بسیار سخت و مغز نرم باشند، همچون انواع مختلف چرخ دنده، میل فرمان و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع فولاد در مقابل فشار و اصطکاک مقاومت بسیار خوبی دارد به همین دلیل برای تهیه چرخ دنده، پیستون، میله های هزار خار، میل فرمان و غیره نیز استفاده میشود. همچنین برای ساخت پوسته های فک آسیاب و میل جک های هیدرولیکی نیز به کار می رود.