فولاد ساب گستر نظریان

فولاد های ابزار کم آلیاژ با کاربرد خاص (Special Purpose Tool Steels)

فولاد SPT یا فولاد ابزار کم آلیاژ با کاربرد خاص، حاوی مقادیر کمی کروم ، وانادیوم ، نیکل و مولیبدن هستند. برای مدتی، هفت زیر دسته از این نوع فولاد ابزار در این گروه قرار میگرفتند، اما به دلیل کاهش تقاضا ، فقط انواع L2 و L6 باقی مانده اند.

نوع L2 در مقادیر مختلفی از کربن (0.50 تا 1.10٪) موجود است. عناصر آلیاژی اصلی آن کروم و وانادیوم هستند، که آن را به یک فولاد سخت شونده در روغن با اندازه ریز دانه ای تبدیل می کند.

نوع L6 حاوی مقادیر کمی کروم و مولیبدن و همچنین 1.50٪ نیکل، برای افزایش چقرمگی است.

از فولادهای گروه L معمولاً برای قطعات ماشین و برای سایر کاربردهای ویژه ای که به استحکام و مقاومت خوبی نیاز دارند، استفاده میشود.